Cognitieve Capaciteit

Volgen

Cognitieve capaciteit is de sterkste voorspellende factor voor succes op alle functieniveaus, ongeacht de industrie. Het helpt om een beeld te schetsen van het leervermogen, het toepassen van nieuwe kennis en het probleemoplossend vermogen van kandidaten. Door cognitieve capaciteitentesten te gebruiken, verhoog je de ‘quality of hire’ en uiteindelijk verbeter je hierdoor de resultaten van je bedrijf. Hoe complexer de functie, hoe effectiever de cognitieve capaciteitentesten zijn in het voorspellen van toekomstige werkprestaties. 

De grootste limitatie van traditionele cognitieve capaciteitentesten is de neiging om negatieve effecten aan te tonen. Harver gebruikt de door NOA geconstrueerde ‘Cognitive Ability Assessment’. NOA gebruikt een robuuste methodologie en richt zich op het verminderen van deze negatieve effecten. Cognitie, zoals getest bij Harver, kan ook gezien worden als algemene intelligentie. De test combineert: ‘crystal intelligence’ (geleerde kennis), ‘fluid intelligence’ (de mogelijkheid kennis toe te passen in onbekende situaties), snelheid en precisie om een goed beeld te verkrijgen van cognitie.

Binnen dit artikel behandelen we: 

Wat test deze module?

Cognitie is een overkoepelende term voor een veelvoud aan aspecten, die samen de General Mental Ability (GMA) vormen. De GMA van een persoon omvat: logisch redeneren, probleemoplossend vermogen, plannen, abstract redeneren, het begrijpen van complexe vraagstukken en het leren door ervaringen. De cognitieve capaciteitentest die Harver gebruikt, bestaat uit vijf subtesten. Deze meten een breed spectrum van cognitieve vaardigheden binnen het ‘general intelligence framework’. Sommige cognitieve vaardigheden zijn belangrijker dan andere voor bepaalde posities, daarom is de test modulair opgebouwd. Op deze manier kan je zelf bepalen wat je wilt meten per positie en vacature.

Welke subtesten bestaan er?

Logical Reasoning (Logisch redeneren)

De test voor logisch redeneren werkt als voorspeller voor succes bij posities met een complex-probleemoplossend en besluitvormend karakter. Het meet het vermogen om patronen te herkennen, visuele vergelijkingen te maken, afwijkingen te constateren en relevante details in figuren te zien. 

Verbal Reasoning (Verbaal redeneren)

De test voor verbaal redeneren heeft een voorspellende waarde voor activiteiten die verbaal inzicht, abstract redeneren en -analytisch- probleemoplossend vermogen vereisen. Deze test meet het vermogen om verbanden en relaties tussen verschillende verbale concepten te ontdekken. 

Perceptual Speed and Accuracy (Perceptuele snelheid en nauwkeurigheid)

De test voor perceptie snelheid en precisie werkt als voorspeller voor succes bij posities die ordening, sortering en verificatie van informatie vereisen. Deze test meet hoe goed kandidaten efficiënt kunnen werken aan relatief onbekende taken onder druk. 

Numerical Reasoning (Numeriek redeneren)

Door patronen en systemen in numerieke sequenties te ontdekken, kan deze test de prestaties van kandidaten voorspellen voor posities die numeriek inzicht, abstract redeneren en -analytisch- probleemoplossend vermogen vereisen. 

Spatial Ability (Ruimtelijk vermogen)

De test voor ruimtelijk inzicht meet hoe goed een kandidaat vormen kan visualiseren en manipuleren. De test helpt om prestaties te voorspellen voor posities die een sterk ruimtelijk inzicht vereisen. Ruimtelijk inzicht is ook gelinkt aan strategisch denken omdat het zichtbaar maakt hoe individuele delen een geheel vormen en het daardoor mogelijk wordt om het groter geheel te aanschouwen.  

Het opzetten van de module

Wanneer je een flow opzet, vind je de ‘Cognitive Ability’ module in de ‘module store’. Je kan aanpassen welke subtesten je wilt gebruiken, het niveau van iedere gekozen subtest (medium of high) en waar in de flow de test zichtbaar is. 

Volg de volgende stappen:

  1. Klik op de blauwe ‘+ om naar de ‘module store’ te navigeren 
  2. Klik op het icoon dat voor Cognitive Ability staat, ook bekend als ‘NOA Cognitive Ability’
  3. Een pop-up zal verschijnen, waar je onderaan kan selecteren welke subtesten je wilt gebruiken in de flow. De test is voorzien van een introductiepagina met uitleg over de module.
  4. Klik ‘Add to flow’ linksboven bij de pop up.
  5. Pas de locatie van iedere test aan door te slepen en loslaten tot de gewenste plaats en volgorde van de testen bereikt is. 
  6. Pas de moeilijkheidsgraad van elke subtest aan door te klikken op het module icoon. Een venster zal de instellingen van de specifieke test weergeven waar je ‘Medium’ of ‘High’ kan kiezen.
  7. Door de achtergrond van deze module te veranderen, kan je het geheel voorzien van eventueel gewenste ‘branding’ (optioneel). 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 34 van 52